Teriskotisäätiö

Click here to edit subtitle


Astu sisään Teriskotisäätiöön ja tule tutustumaan toimintaamme!


Päihde­- ja mielenterveys asumispalvelut on tarkoitettu niille asiakkaille, joiden päihdeongelma tai psyykkinen sairaus rajoittaa omatoimista selviytymistä kotona tai vaikeutuneen elämänhallinnan vuoksi ovat asunnottomia. Asumispalvelut sisältävät palveluasumista ja asumisen tukipalveluita.


Teriskotisäätiön asumispalvelu on kristilliselle arvopohjalle perustettu yhteisöllinen tuki- ja asumispalvelu. Yhteisöllisyyden tarkoituksena on päihteettömän elämänhallinnan omaksuminen ja vertaistuen saaminen ja myös tuen antaminen toisille asukkaille yhteisössä, se on kuin suuri perhe. Yhteisöllisyys esiintyy yhteisillä hetkillä, kaveruudella, toistensa auttamisella sekä huolena toisia kohtaan. Pitkään asumispalveluissa ollessa, jokaiselle tulee oma tapa toimia ja hoitaa asioitaan. Useat ottavat osaa talon toimintaan joko itsenäisesti tai ohjattuna. Yhteisöllinen toiminta ehkäisee syrjäytymistä, tuottaa hyvää mieltä ja tunteen kuulua johonkin missä ei tarvitse hävetä menneisyyttään, koska kaikilla on ollut samansuuntaiset ongelmat. Ymmärrys varsinkin uuden asiakkaan tullessa asumispalveluun näkyy miellyttävällä ja ohjaavalla vastaanotolla.


Teriskodin toiminta on asiakaslähtöistä ja talossa vallitsee turvallinen ja tuttu kodinomainen ilmapiiri. Tervetuloa tutustumaan Teriskodin toimintaan netissä, tai tulemalla suoraan paikanpäälle.

Sivut on päivitetty 22.3.2017

Teriskodilla on asiakaspaikka avoinna. 

Yhteystiedot:   Asukaspaikka kyselyt Toiminnanjohtaja Kirsi Honkanen p.045 6910 020, [email protected] tai poissaollessa muista
                           henkilökunnan numeroista. 

Laskutus:         Pirjo Karjalainen - Jääski p. 050 462 0186, [email protected]